Zarząd Oddziału

 

Przewodnicząca                                                    mgr inż. Agata Modrzycka

Z-cy Przewodniczącej                                          mgr inż. Piotr Gawłowski

.                                                                           mgr inż. Waldemar Szleper

Sekretarz                                                             mgr inż. Agnieszka Pawlik

Skarbnik                                                              mgr inż. Artur Kaczmarczyk

Z-cy  Członków Zarządu Oddziału:

  • inż. Monika Słowińska
  • dr inż. Jacek Halbiniak

 


Przejdź do paska narzędzi