Władze Oddziału

Zarząd Oddziału:

Przewodnicząca                                                    mgr inż. Agata Modrzycka

Z-cy Przewodniczącej                                          mgr inż. Piotr Gawłowski

mgr inż. Waldemar Szleper

Sekretarz                                                             mgr inż. Agnieszka Pawlik

Skarbnik                                                              mgr inż. Artur Kaczmarczyk

Z-cy  Członków Zarządu Oddziału:

  • inż. Monika Słowińska
  • dr inż. Jacek Halbiniak

 

Komisja Rewizyjna Oddziału:

Przewodnicząca                   mgr inż. Ewelina Pawelak

Z-ca Przewodniczącej         mgr inż. Jadwiga Wawszczyk

Sekretarz                             mgr inż. Ewa Jakóbczak

 

Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej Oddziału

mgr inż. Bożenna Janusik

inż. Bartosz Witkowski

 

Sąd Koleżeński Oddziału:

Przewodniczący               mgr inż. Bogdan Anioł

Z-ca Przewodniczącego  mgr inż. Sławomir Stolarski

Sekretarz                         mgr inż. Krzysztof Zyskowski

 

Zastępcy Członków Sądu Koleżeńskiego Oddziału:

inż. Tadeusz Janusik

mgr inż. Mieczysław Gil


Przejdź do paska narzędzi