Szkolenia

2017-01-

18 do 20. środa-piątek

10:00 – 18:00

„Kurs –Kosztorysowania”

Podstawy prawne sporządzenia: przedmiaru, obmiaru robót oraz kosztorysów. Praktyczne trzydniowe warsztaty na oprogramowaniu Norma – PRO, Ekspert.

mgr inż. Małgorzata Siemienowicz – Książek.

2017-01-25

środa

godz. 1700

Nowe technologie okładzin ceramicznych.

Posadzki i okładziny ceramiczne układane na zaprawie klejowej na izolacji z zaprawy uszczelniającej z zastosowaniem warstwy drenażowej (zewnętrzne ciągi komunikacyjne, pionowe elementy konstrukcji). Możliwości zastosowania płytek o wymiarach większych niż 30x30cm, układanie w caro, przesunięcie dylatacji konstrukcyjnych na warstwach posadzkowych. Wpływ detali wykończeniowych na trwałość posadzek balkonów i tarasów (dylatacje, sposób montażu i uszczelnienia balustrad, zabezpieczenie czoła balkonu).

mgr inż. Maciej Drewnowski

2017-02-22

godz. 1700

Istotne i nie istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę w aspekcie obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego.

Rola: projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Omówienie zmian w procesie budowlanym w związku z wejściem ustawy Kodeks Budowlany. Stan prawny na dzień seminarium.

mgr inż. Tomasz Radziewski

2017-03-29

godz. 1700

Kodeks etyki zawodowej, odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie.

Omówienie odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Najczęstsze błędy, niedopatrzenia, wykroczenia osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Orzecznictwo sadów w sprawie wyroków KSD i OSD.

mgr Mecenas Jolanta Szewczyk

2017-04-26

godz. 1700

Uszkodzenia i  naprawy konstrukcji żelbetowych.

Zarysowania w konstrukcjach żelbetowych. Diagnostyka. Pomiary. 

Zasady napraw konstrukcji żelbetowych w budownictwie powszechnym i przemysłowym. Wskazówki praktyczne.

dr inż. Andrzej Kysiak

2017-05-

17 do 19.

środa-piątek

10:00 – 18:00

„Kurs –Kosztorysowania”

Podstawy prawne sporządzenia: przedmiaru, obmiaru robót oraz kosztorysów. Praktyczne trzydniowe warsztaty na oprogramowaniu Norma – PRO, Ekspert.

mgr inż. Małgorzata Siemienowicz – Książek.

2017-05-24

godz. 1700

Najczęstsze błędy: w przygotowaniu SIWZ , składania ofert w aspekcie nowelizacji ustawy prawa zamówień publicznych

Nowe przesłanki wykluczania Wykonawców, nowe zasady badania ofert, przebieg procedury wyboru najkorzystniejszej oferty wg nowych zasadach. Nowe zasady doboru podwykonawców i innych podmiotów.

mgr inż. Zbigniew Leszczyński

2017-06-21

godz. 1700

Kodeks Budowlany oraz przypomnienie procedur postępowania obowiązujących w procesie budowlanym.

Kodeks Budowlany i przepisy około kodeksowe.

Stan prawny na dzień seminarium.

mgr inż. Sławomir Stolarski

2017-09-27

godz. 1700

Problemy wykonania właściwych posadzek balkonów i tarasów.

Posadzki z płyt grubowarstwowych na kruszywie oraz wentylowane na podkładkach dystansowych.  Prawidłowe wykończenie miejsc, w których występują duże naprężenia.  Wpływ detali wykończeniowych na trwałość posadzek.

mgr inż. Maciej Drewnowski

2017-10-

12 do 14.

środa-piątek

10:00 – 18:00

„Kurs –Kosztorysowania”

Podstawy prawne sporządzenia: przedmiaru, obmiaru robót oraz kosztorysów. Praktyczne trzydniowe warsztaty na oprogramowaniu Norma – PRO, Ekspert.

mgr inż. Małgorzata Siemienowicz – Książek.

2017-10-25

godz. 1700

Uszkodzenia i  naprawy konstrukcji murowych.

Pęknięcia konstrukcji murowych. Diagnostyka. Pomiary. 

Zasady napraw konstrukcji murowych w budownictwie powszechnym i przemysłowym. Wskazówki praktyczne.

dr inż. Andrzej Kysiak