Seminaria

 

Lp. Data Temat:
        1. 2018-01-24

środa

godz. 1700

1.   Konstrukcje murowe z betonu komórkowego – zalety i wady

mgr inż. Rafał Malczyk

2.   Metoda elementów skończonych w projektowaniu konstrukcji stalowych i wpływ na rozwiązania technologiczne i problemy z tym związane w wykonawstwie.

dr inż. Sławomir Labocha

        2. 2018-02-21

godz. 1700

Zakończenie budowy. Przekazanie obiektu budowlanego do użytkowania w świetle ustawy Prawo budowlane oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

mgr inż. Tomasz Radziewski

        3. 2018-03-20

godz. 1700

Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r.
– wybrane zagadnienia.

mgr inż. Robert Wolski

        4. 2018-03-21

godz. 1700

Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na podstawie ustawy Prawo budowlane – wybrane zagadnienia.

mgr inż. Tomasz Radziewski

        5. 2018-04-11

godz. 1700

VAT w budownictwie.
Odwrotne obciążenie w podwykonawstwie.                                           

dr Marcin Stępień

        6. 2018-04-18

godz. 1700

Zmiana przepisów ustawy Prawo budowlane.

     mgr inż. Tomasz Radziewski

        7. 2018-05-09

godz. 1700

Remonty i docieplenia budynków przyczyną niszczenia siedlisk przyrodniczych. Uregulowania prawne w tym zakresie.                                                                                                       

      mgr inż. Paweł Hermański

        8. 2018-05-23

godz. 1700

Stalowe słupy powłokowe  – zasady projektowania i zastosowania. – najczęstsze błędy w projektowaniu i wykonawstwie.

dr inż. Sławomir Labocha

        9. 2018-06-06

godz. 1700

Badania geotechniczne w  budownictwie kubaturowym                                                                                           

      mgr inż. Dorota Hermańska – Nikiel     

    10. 2018-06-14

2018-06-15

godz. 900-1400

Użytkowanie obiektu,  przeglądy okresowe – Książka obiektu w praktyce.

Szkolenie warsztatowe – 2 – dniowe

mgr inż. Tomasz Radziewski

    11. 2018-06-20

godz. 1700

Ustawa o zawodzie inżyniera budownictwa.
Przepisy wykonawcze do zmian prawa budowlanego – stan prawny na dzień seminarium.

mgr inż. Sławomir Stolarski

    12. 2018-09-12

godz. 1700

Problematyka odwodnień przy posadowieniu kubaturowych obiektów budowlanych.
    mgr inż. Grzegorz Nikiel
    13. 2018-09-26

godz. 1700

Przygotowanie terenu pod budowę, wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów. Regulacje prawne.

mgr inż. Sławomir Jończyk

    14. 2018-10-17

godz. 1700

Badania betonu. Przyczyny i skutki wad projektowych i wykonawczych.  

mgr inż. Marcin Pirecki

    15. 2018-11-21

godz. 1700

Konstrukcje drewniane. BIM w budownictwie.

mgr inż. Agata Modrzycka

    16. 2018-12-12

godz. 1700

Zmiany w prawie budowlanym. Przepisy wykonawcze do zmian prawa budowlanego –  stan prawny na dzień seminarium.

mgr inż. Sławomir Stolarski