Seminaria

Lp. Termin Temat
Styczeń
1. 16.01.2019r.
środa
Umowy na roboty budowlane. Odpowiedzialność cywilna uczestników procesu budowlanego.

Wykładowca: Radca Prawny Konrad Sawicki

Luty
1. 06.02.2019r.
środa
Bezpieczna eksploatacja urządzeń ciśnieniowych wykorzystywanych w budownictwie.

Wykładowca: Zespół szkoleniowy UDT

Marzec
1. 13.03.2019r.
środa
Uszczelnianie i dekoracyjne kształtowanie powierzchni. Nowoczesne technologie.

Wykładowca: mgr inż. Agnieszka Pawlik

Kwiecień
1. 10.04.2019r.
środa
Bezpieczna eksploatacja obiektów budowlanych – wybrane zagadnienia.

Wykładowca: mgr inż. Tomasz Radziewski

Maj
1. 08.05.2019r.
środa
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – wybrane zagadnienia.

Wykładowca: mgr inż. Robert Wolski

Czerwiec
1. 12.06.2019r.
środa
Oddziaływanie przedsięwzięć budowlanych na środowisko.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wykładowca: mgr inż. Paweł Hermański

Wrzesień
1. 11.09.2019r.
środa
Wykorzystanie zasobów geotermalnych.

Specyfika przygotowania i realizacji inwestycji geotermalnych.

Wykładowca: mgr inż. Grzegorz Nikiel

Październik
1. 09.10.2019r.
środa
Nowoczesne systemy prefabrykacji obiektów budowlanych.

Wykładowca: mgr inż. Agata Modrzycka

Listopad
1. 13.11.2019r.
środa
Ochrona wód przy przedsięwzięciach budownictwa lądowego.

Zasady postępowania. Zgłoszenia, pozwolenia wodnoprawne.

Wykładowca: mgr inż. Paweł Hermański

Grudzień
1. 11.12.2019r.
środa
Obiekty zabytkowe – specyfika przygotowania i realizacji robót budowlanych.

Wykładowca: mgr inż. Artur Kaczmarczyk


Przejdź do paska narzędzi