Seminaria

SZKOLENIA STACJONARNE w 2022r.

Lp.

data

temat – wykładowca – godzina

1 2022-05-18 Autonomiczny System Prewencji Pożarowej – nowe rozwiązania w dziedzinie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji elektrycznych – mgr inż. Jakub Respondek – godz. 17.00
2 2022-06-15 Systemy sygnalizacji pożarowej – błędy i problemy wykonawcze i eksploatacyjne – st. kpt. mgr inż. Mariusz Basiak – godz. 17.00
3 2022-07-06 Prewencja przeciwpożarowa – interpretacje organów Państwowej

Straży Pożarnej – mgr inż. Zbigniew Ryba – godz. 17.00

4 2022-09-14 Techniczne kryteria doboru oprzewodowania w instalacjach elektrycznych zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm – dr inż. Paweł Czaja- godz. 17.00
5 2022-10-12 Instalacje fotowoltaiczne w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych – st. kpt. mgr inż. Mariusz Basiak

-godz. 17.00

6 2022-11-16 Dobór ograniczników przeciwprzepięciowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia – dr inż. Paweł Czaja- godz. 17.00
7 2022-12-14 Przygotowanie i realizacja robót budowlanych, a ochrona siedlisk i lęgów ptaków gniazdujących w obiektach budowlanych i terenach inwestycyjnych – mgr inż. Marcin Borowik

 

 

Organizator

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie

Częstochowa, ul. Kopernika 16/18

 

Miejsce Szkolenia

Akademickie Centrum Kultury – „KLUB POLITECHNIK”

Częstochowa, al. Armii Krajowej 23/25

 

Informacje, zapisy na szkolenia seminaryjne, warsztaty, kursy:

tel.: 737 168 228  e-mail: pzitb.czestochowa@o2.pl

 

Koszty i warunki uczestnictwa:

dla członków: ŚlOIIB i PZITB Oddział w Częstochowie –  udział bezpłatny (za okazaniem aktualnego zaświadczenia o przynależności),

dla pozostałych – 150,00zł

Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa.

 


Przejdź do paska narzędzi