Seminaria

SZKOLENIA, SEMINARIA w 2021r. – on-line

Organizator:

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie,
42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 16/18

Informacje, zapisy na szkolenia seminaryjne, warsztaty, kursy:
tel.: 737 168 228            e-mail: pzitb.czestochowa@o2.pl

Koszty i warunki uczestnictwa: dla członków: ŚlOIIB i PZITB Oddział w Częstochowie udział bezpłatny
(za okazaniem aktualnego zaświadczenia o przynależności),
dla pozostałych – 150,00zł

Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa.

 

Lp.

Termin

Temat

LUTY

1.

17.02.2021r. (środa)
godz. 12.00

Systemy izolacji akustycznej od dźwięków uderzeniowych na klatkach schodowych.
Nowoczesne elementy niwelujące mostki cieplne.
Wykładowca: mgr inż. Ireneusz Stachura

2.

24.02.2021r. (środa)
godz. 12.00

Betony – wymagania w zakresie PN-EN 206.
Wykładowca: dr inż. Jacek Halbiniak

MARZEC

3.

3.03.2021r. (środa)
godz. 12.00

UWAGA:
zmiana terminu

2.03.2021r. (wtorek)
godz. 12.00

Parametry cieplno-wilgotnościowe przegród. Obliczenia i wymagania w świetle obowiązujących warunków technicznych.
Wykładowca: dr inż. Anna Lis

4.

10.03.2021r. (środa)
godz. 12.00

Współczesne budownictwo sakralne – proces inwestycyjny, przegląd wymagań technicznych.
Wykładowca: dr inż. Aleksandra Repelewicz

5.

24.03.2021r. (środa)
godz. 12.00

UWAGA:
zmiana terminu

23.03.2021r. (wtorek)
godz. 12.00

Syndrom chorego budynku.
Wykładowca: dr hab. inż. Piotr Lis Prof. PCz

KWIECIEŃ

6.

7.04.2021r. (środa)
godz. 12.00

UWAGA:
zmiana terminu

6.07.2021r. (wtorek)
godz. 12.00

Fizyka budowli w budownictwie niemal zeroenergetycznym.
Wykładowca: dr inż. Adam Ujma

7.

21.04.2021r. (środa)
godz. 12.00

UWAGA:
zmiana terminu

Diagnostyka i metody renowacji części podziemnych i przyziemia budowli.
Wykładowca: Robert Tylek


Przejdź do paska narzędzi