Sąd Koleżeński Oddziału

 

Przewodniczący              mgr inż. Bogdan Anioł

Z-ca Przewodniczącego  mgr inż. Sławomir Stolarski

Sekretarz                         mgr inż. Krzysztof Zyskowski

 

Zastępcy Członków Sądu Koleżeńskiego Oddziału

inż. Tadeusz Janusik

mgr inż. Mieczysław Gil


Przejdź do paska narzędzi