Posiedzenia

 

        Plan posiedzeń Prezydium  i  Zarządu Oddziału PZITB w Częstochowie  (środy)  o godz.16:00

Data Miejsce i godz. spotkania: Cel spotkania:
2017-03-01 NOT o godz. 17:00– sala nr 15 Posiedzenie Prezydium.
2017-03-22 NOT o godz. 17:00– sala nr 15 Posiedzenie Zarządu.
2017-04-19 NOT o godz. 17:00– sala nr 15 Posiedzenie Prezydium.
2017-05-31 NOT o godz. 17:00– sala nr 15 Posiedzenie Prezydium.
2017-06-14 NOT o godz. 17:00– sala nr 15 Posiedzenie Zarządu.
2017-09-06 NOT o godz. 17:00– sala nr 15 Posiedzenie Prezydium.
2017-10-04 NOT o godz. 17:00– sala nr 15 Posiedzenie Zarządu.
2017-11-15 NOT o godz. 17:00– sala nr 15 Posiedzenie Prezydium.
2017-12-15 (piątek) Restauracja „Retro” o godz.17 Posiedzenie Zarządu
Świąteczno -Noworoczne
2018-01-10 NOT o godz. 17:00– sala nr 15 Posiedzenie Prezydium.

Plan dyżurów pod telefonem

Data

Osoba dyżurująca :

2017-01-18

kol. Małgorzata Nawrocka – Tazbir

2017-02-01

kol. Marek Grodzicki

2017-02-15

kol. Aleksander Stępień

2017-03-08

kol. Andrzej Stasiński

2017-03-15

kol. Wanda Swadowska

2017-04-05

kol. Ewa Suszalska

2017-04-12

kol. Ewa Jakóbczak

2017-05-10

kol. Ewa Ziętal-Puchała

2017-05-17

kol. Adam Chmura

2017-06-07

kol. Waldemar Szleper