Posiedzenia

Terminarz posiedzeń Zarządu Oddziału PZITB w Częstochowie kadencja 2020-2024

                                                     na rok 2020

 

11.03.2020            godz. 20.30        sala 23 (budynek Domu Technika)

27.03.2020            posiedzenie z zastosowaniem elektronicznych środków przekazu

24.04.2020            godz. 18.00        pok. 18 (budynek Domu Technika)

22.05.2020            godz. 18.00        pok. 18 (budynek Domu Technika)

26.06.2020            godz. 18.00        pok. 18 (budynek Domu Technika)

18.09.2020            godz. 18.00        pok. 18 (budynek Domu Technika)

23.10.2020            godz. 18.00        pok. 18 (budynek Domu Technika)

27.11.2020            godz. 18.00        pok. 18 (budynek Domu Technika)

18.12.2020            godz. 18.00        pok. 18 (budynek Domu Technika)


Przejdź do paska narzędzi