Plan działania MK PZITB

      Plan działania PZITB Młoda Kadra na rok 2018:

 1. Ustalenie terminowości spotkań.
 2. Delegacja członków na Zjazdy Młodej Kadry
 3. W miesiącach lipiec-sierpień delegacja członków na obóz Workcamp
 4. W miesiącach maj-czerwiec organizacja spotkania z młodzieżą z ośrodka wychowawczego w Warszawie
 5. Organizacja szkolenia dotyczącego uprawnień budowlanych
 6. Organizacja szkolenia prowadzonego przez firmę Atlas
 7. Zwiedzanie lokalnych inwestycji budowlanych
 8. Zwiedzanie elektrowni
 9. Organizacja spotkania z osobami prezentującymi technologię VR w budownictwie
 10. Zwiedzanie jednostki straży pożarnej oraz prezentacja dotycząca: Ustawy o ochronie przeciwpożarowej wraz z aktami wykonawczymi
 11. Organizacja spotkań integracyjnych
 12.  Rekrutacja nowych członków