Oddział

Szczególną aktywność w działalności Oddziału wykazują poszczególna koła. W ich współdziałaniu wyraźnie występują efekty symbiozy doświadczenia i poszanowania tradycji z dynamizmem i energią młodości, co rokuje duże nadzieje na przyszły rozwój działalności stowarzyszeniowej.


Przejdź do paska narzędzi