O PZITB

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa jest twórczym samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym zrzeszającym inżynierów, techników i studentów. Jest kontynuatorem Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych utworzonego 4 maja 1934r. Podstawowymi celami PZITB jest dbałość o właściwy poziom zawodowy i etyczny oraz o godność i solidarność zawodową swoich członków, propagowanie rzetelnej wiedzy o problemach budownictwa, rozwoju techniki budowlanej oraz jej twórcach.

Jak dotąd PZITB jest główną organizacją reprezentującą w Polsce interesy zawodowe kadry technicznej budownictwa, także przed administracją rządową i samorządową wypełnia funkcję zbiorowego eksperta w sprawach budownictwa, opiniuje również akty prawne związane z budownictwem.

PZITB jest prekursorem rzeczoznawstwa budowlanego w kraju. Pierwsze ekspertyzy zostały wydane przez rzeczoznawców PZITB już w 1957r. Do dzisiaj Związek nadaje tytuł rzeczoznawcy budowlanego PZITB w 15 specjalnościach.

Stowarzyszenie prowadzi szkolenia dla kadry technicznej budownictwa:
• projektantów,
• kierowników budów,
• kierowników robót,
• nadzorujących proces produkcji prefabrykatów innych materiałów konstrukcyjnych,
• zarządców obiektów i nieruchomości.

PZITB jest właścicielem i wydawcą dwóch miesięczników naukowo – technicznych: „Inżynieria i Budownictwo” oraz „Przegląd Budowlany” wydaje również „Informator PZITB” (jako dwumiesięcznik) oraz różnorodne materiały szkoleniowe.

Związek jest organizatorem lub współorganizatorem cyklicznych najważniejszych konferencji naukowych i naukowo – technicznych z dziedziny budownictwa, tak o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym :
• Konferencja Naukowo – Techniczne „Awarie budowlane”,
• Konferencja Naukowo – Techniczne „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji”,
• Konferencja Naukowo – Techniczne „Warsztat Rzeczoznawcy Budowlanego”,
• Konferencja Naukowo – Techniczne „Trwałość Budowli i Ochrona przed korozją”,
• Konferencja Naukowo – Techniczne „Geosyntetyki i tworzywa sztuczne w geotechnice i budownictwie inżynieryjnym”,
• Konferencja Naukowa KIL i WPAN i KN PZITB, tzw. „Konferencja krynicka”.

Od wielu lat PZITB organizuje Ogólnopolski Konkurs PZITB „BUDOWA ROKU”, który jest formą promocji polskich firm budowlanych stosujących nowoczesne metody budowania i zarządzania oraz osiągających wyróżniające się wyniki techniczne i ekonomiczne.


Przejdź do paska narzędzi