O PZITB

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa jest twórczym samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym zrzeszającym inżynierów, techników i studentów. Jest kontynuatorem Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych utworzonego 4 maja 1934r. Podstawowymi celami PZITB jest dbałość o właściwy poziom zawodowy i etyczny oraz o godność i solidarność zawodową swoich członków, propagowanie rzetelnej wiedzy o problemach budownictwa, rozwoju techniki budowlanej oraz jej twórcach.
Jak dotąd PZITB jest główną organizacją reprezentującą w Polsce interesy zawodowe kadry technicznej budownictwa, także przed administracją rządową i samorządową wypełnia funkcję zbiorowego eksperta w sprawach budownictwa, opiniuje również akty prawne związane z budownictwem.
PZITB jest prekursorem rzeczoznawstwa budowlanego w kraju. Pierwsze ekspertyzy zostały wydane przez rzeczoznawców PZITB już w 1957r. Do dzisiaj Związek nadaje tytuł rzeczoznawcy budowlanego PZITB w 15 specjalnościach.
Stowarzyszenie prowadzi szkolenia dla kadry technicznej budownictwa :
• projektantów,
• kierowników budów,
• kierowników robót,
• nadzorujących proces produkcji prefabrykatów innych materiałów konstrukcyjnych,
• zarządców obiektów i nieruchomości.
PZITB jest właścicielem i wydawcą dwóch miesięczników naukowo – technicznych : ,,Inżynieria i Budownictwo‘’ oraz ,,Przegląd Budowlany‘’ wydaje również ,,Informator PZITB’’ ( jako dwumiesięcznik ) oraz różnorodne materiały szkoleniowe.
Związek jest organizatorem lub współorganizatorem cyklicznych najważniejszych konferencji naukowych i naukowo – technicznych z dziedziny budownictwa, tak o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym :
• Konferencja Naukowo – Techniczne ,,Awarie budowlane’’,
• Konferencja Naukowo – Techniczne ,,Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji’’,
• Konferencja Naukowo – Techniczne ,,Warsztat Rzeczoznawcy Budowlanego’’,
• Konferencja Naukowo – Techniczne ,,Trwałość Budowli i Ochrona przed korozją’’,
• Konferencja Naukowo – Techniczne ,,Geosyntetyki i tworzywa sztuczne w geotechnice i budownictwie inżynieryjnym;,
• Konferencja Naukowa KIL i WPAN i KN PZITB, tzw. „Konferencja krynicka”.
Od wielu lat PZITB organizuje Ogólnopolski Konkurs PZITB ,,BUDOWA ROKU’’, który jest formą promocji polskich firm budowlanych stosujących nowoczesne metody budowania i zarządzania oraz osiągających wyróżniające się wyniki techniczne i ekonomiczne.


Przejdź do paska narzędzi