Młoda Kadra PZITB

W dniu 06.03.2019 odbyło się spotkanie młodej Kadry PZITB podczas którego odbyły się nowe wybory :

Zarząd Młodej Kadry PZITB:

  1. Przewodnicząca – kol. Monika Słowińska
  2. Z-ca Przewodniczącej – kol. Arkadiusz Pilarz
  3. Sekretarz – kol. Bartosz Witkowski

Przejdź do paska narzędzi