Młoda Kadra PZITB

 

W dniu 06.03.2018 odbyło się spotkanie młodej Kadry PZITB podczas którego odbyły się nowe wybory :

Zarząd Młodej Kadry PZITB:

Przewodniczący:     Angelika Dądela

Z-ca Przewodniczącego:  Karol Adamik

Sekretarz:               Karina  Kulesza

Skarbnik:               Małgorzata Żuraw

Rzecznik:               Angela Wręczycka

Członek Zarządu:  Joanna  Matuszewska

Członek Zarządu:  Daniel  Kanczura

Członek Zarządu:  Natalia  Brycht