Młoda Kadra PZITB

W dniu 06.12.2019 odbyło się spotkanie Młodej Kadry PZITB podczas którego odbyły się wybory władz na kadencję 2020-2024:

Zarząd Młodej Kadry PZITB:

  1. Przewodnicząca          – kol. Monika Słowińska
  2. Z-ca Przewodniczącej – kol. Arkadiusz Pilarz
  3. Sekretarz                    – kol. Bartosz Witkowski

Przejdź do paska narzędzi