Komisje

Na posiedzeniach Prezydium Zarządu Oddziału PZITB w Częstochowie powołało n/w komisje problemowe i komitety, przedstawicieli w następujących składach:
1. Komitet Organizacyjny:
 Przewodniczący: mgr inż. Kornelia Chyra
 Członek: Małgorzata Ulewicz, Swadowska Wanda, Anna Muszewska, Marek Grodzicki, Szleper Piotr, Szleper Martyna, Janusik Tadeusz, Dorota Szymańska .
2. Komisje:
• Komisja Rzeczoznawstwa:
 Przewodniczący: dr  inż. Kysiak Andrzej
 Członek: Aleksander Stępień, Bogdan Anioł,
• Komisja ds. przygotowania , opiniowania i propozycji zmian w aktach prawnych oraz analizy rynku budowlanego:
 Przewodniczący: mgr inż. Sławomir Stolarski
 Członek: Aleksander Stępień , Stanisław Dębski,  Tadeusz Szkup , Stasiński Andrzej, Henryk Kolasa, Szleper Łukasz, Kwiatkowski Mariusz, Pokorska – Służalec Iwona.
• Komisja ds. problemów budownictwa i szkolenia zawodowego:
 Przewodniczący: prof. PCz. dr hab. inż. Jarosław Rajczyk,
 Członek: Szyda Magdalena, Zofia Zjawiona, Ewa Suszalska , Jacek Halbiniak, Maciej Major,
3. Opiekunem młodzieży szkół średnich technicznych   –  mgr inż. Gmerek Agnieszka
4. Koordynator Młodej Kadry PZITB   –  mgr inż. Magdalena Święciak
5. Przedstawicielem koła Seniorów w ZG – inż. Adam Chmura
6. Przedstawicielem w radzie konsultacyjnej Klubu PPP – mgr inż. Waldemar Szleper
Nasi członkowie Oddziału w pracy w Komisjach i Komitetach w  Zarządzie Głównym PZITB:
• Kol. Waldemar Szleper – Przewodniczący Sądu Konkursowego Konkursu Budowa Roku,
                                          Członek Komitetu Organizacyjnego Konkursu Budowa Roku
                                          Członek Komitetu Ekonomiki Budownictwa.
                                         Członek Komitetu Ekologii
• Kol. Marian Persona      – Członek Komitetu Organizacyjnego Konkursu Budowa Roku,
• Kol. Adam Chmura        – Członek Głównej Komisji Seniorów,
• Kol. Aleksander Stępień – Członek Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego,
• Kol. Marta Gala            –    Członek Komitetu Ekologii
• Kol. Małgorzata Ulewicz  –  Członek Komitetu Ekologii
• Kol. Roman Gąćkowski – Członek Rady Programowej Czasopism i Wydawnictw
• Kol. Andrzej Kysiak      – Członek Komitetu do BIM
• Kol. Agata Modrzycka  – Członek Komitetu do BIM
• Kol. Iwona Pokorska – Służalec – Członek Kapituły nagrody im. prof. Aleksandra Dyżewskiego

Przejdź do paska narzędzi