Komisja Rewizyjna Oddziału

 

Przewodnicząca                   mgr inż. Ewelina Pawelak

Z-ca Przewodniczącej         mgr inż. Jadwiga Wawszczyk

Sekretarz                             mgr inż. Ewa Jakóbczak

 

Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej Oddziału

mgr inż. Bożenna Janusik

inż. Bartosz Witkowski


Przejdź do paska narzędzi