Koło Terenowe

Zarząd Koła Terenowego od 27.01.2016r.
Przewodnicząca mgr inż. Ewa Suszalska
Z-ca Przewodniczącej mgr inż. Marek Grodzicki
Sekretarz                                              mgr inż. Agata Modrzycka 
Członek: mgr inż. Kornelia Chyra

inż. Tadeusz Janusik


Przejdź do paska narzędzi