Koło Terenowe P.Cz.

Zarząd Koła Terenowego przy Politechnice Częstochowskiej od 01.2016r.
Przewodniczący dr inż. Andrzej Kysiak
Z-ca Przewodniczącego Prof. P. Cz. dr inż.

Iwona Pokorska-Służalec

Sekretarz mgr inż. Kinga Brózda
Członek Zarządu dr inż. Roman Gąćkowski
Członek Zarządu dr inż. Jacek Halbiniak

Przejdź do paska narzędzi