Koło Seniorów

Zarząd Koła Seniorów od 01.12.2015r.
Przewodniczący mgr inż. Adam Chmura
Z-ca Przewodniczącego mgr inż. Andrzej Stasiński
Sekretarz mgr inż. Wanda Swadowska

Przejdź do paska narzędzi