Koło Naukow – Młodych

Zarząd Koła Naukowego Młodych:
Przewodniczący Angelika Dądela
Z-ca Przewodniczącego Bartosz Mońka
Sekretarz Natalia Krey
Skarbnik Kinga Jarzombek
Członek Zarządu: Natalia Brycht
 Członek Zarządu: Angela Gancarek
 Członek Zarządu: Dawid Pawlik
 Członek Zarządu: Angelika Tomzik