Aktualności

IV Regionalny Dzień Budowlanych ziemi Częstochowskiej  

IV Regionalny Dzień Budowlanych ziemi Częstochowskiej zorganizowany w dniu 29.09.2016 r przypadł po raz kolejny w ostatnich dniach miesiąca września.

Dzień Budowlanych jest dla nas wszystkich szczególnym dniem, w którym zauważamy i doceniamy trud i zaangażowanie budowlanych – członków naszej Izby oraz członków Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Dokonujemy podsumowań minionego roku, a także prognozujemy następny. Na uznanie zasługuje działalność Śląskiej Izby oraz oddziału PZITB w Częstochowie na rzecz rozwoju i rozszerzania działalności statutowej oraz współdziałania z samorządem terytorialnym, organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, samorządami zawodowymi, stowarzyszeniami zawodowymi i naukowo technicznymi oraz uczelniami.

W spotkaniu wzięło udział 164 osób w tym 132 członków naszej Izby.

Wśród tego grona członków gościli:

     Wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego V Kadencji – Stanisław Gmitruk,

     Prezydent Miasta Częstochowy – Krzysztof Matyjaszczyk,

     Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Częstochowie – Wanda Łapińska,

     Inspektor Powiatowego Nadzoru Budowlanego dla miasta Częstochowy – Bożena Drewniak,

     Zastępca Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Częstochowy – Renata Zasada,

     Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie reprezentowała – Anna Widerska-Kowalczyk,

     Kanclerz Politechniki Częstochowskiej – Arkadiusz Kociszewski,

     Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej reprezentowali: Dziekan Maciej Major i Prodziekani: Jacek Halbiniak, Małgorzata Ulewicz, Aleksandra Repelewicz

     Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie – Andrzej Broniewski,

     Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach – Inspektor Pracy oddziału w Częstochowie –  Andrzej Mazik

     przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w osobach: Zastępcę Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie –Jacek Kleszczewski oraz Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie reprezentował Krzysztof Kędryka,  

     Wiceprezes Zarządu Głównego FSNT – NOT i zarazem Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT Rady w Częstochowie – Grzegorz Lipowski

     ponadto dyrektorzy Częstochowskich Szkół Ponadgimnazjalnych kształcących w kierunkach budowlanych oraz przedstawiciele stowarzyszeń: PZITB, PZITS, SEP, SITK RP, SITP, SARP.

Ponadto na spotkaniu było wiele członków naszej izby z poza ziemi Częstochowskiej.

Spotkanie zostało poprowadzone przez Przewodniczącą Oddziału PZITB w Częstochowie – kol. Małgorzatę Nawrocką-Tazbir oraz zastępcę przewodniczącego Rady ŚlOIIB (Prezes Honorowego Oddziału PZITB) – kol. Waldemara Szlepera.

Przewodniczący Rady ŚlOIIB kol. Franciszek Buszkę zabrał głos omawiając działania naszej Izby na rzecz członków oraz rola samorządu zawodowego dla województwa i kraju.  

Prezydent miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk podkreślił również nowe znaczenie i rolę naszego samorządu zawodowego dla Częstochowy i regionu , jak również optymistycznie wskazał na naszym rynku wiele nowych inwestycji do realizacji na najbliższe lata.

Uczestnicy spotkania, poza wykładem nt. „Zarządzania bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa” mogli wysłuchać zaproszonych gości jak również na naszym spotkaniu omówiono i zaprezentowano:

·      działalność Placówki Terenowej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Częstochowie. 

·      współpracę ŚlOIIB z Oddziałami Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych FSNT NOT w Częstochowie.

·      współpracę ŚlOIIB z Politechniką w Częstochowie Wydziałami: Budownictwa, Elektrycznym, Infrastruktury i Środowiska,

·      ciekawe inwestycje drogowe i kolejowe w regionie Częstochowy – zrealizowane jak także w trakcie realizacji, plany inwestycyjne na najbliższe lata,

·      70 lat  działalności SITK – Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddziału w Częstochowie

·      streszczenie wcześniejszych wyjazdów technicznych oraz podano szczegóły wyjazdu technicznego zagranicznego w m-cu wrześniu 2016 r zorganizowanego przez Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Częstochowie dla członków ŚlOIIB.

·      streszczenie wcześniejszych wyjazdów technicznych oraz szczegóły wyjazdu technicznego
w m-cu: lipcu 2016 r zorganizowanego przez Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Częstochowie dla członków ŚlOIIB.

Na naszym spotkaniu były również stoiska reklamowe wystawców nowych technologii budowlanych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Swoją aktywną działalnością zawodową i społeczną, działacze i członkowie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddziału w Częstochowie powodują, że głos budowlanych w coraz większym stopniu liczy się we władzach państwowych, a racje naszego środowiska coraz mocniej docierają do społeczeństwa.

Po części szkoleniowo-seminaryjnej odbyło się plenerowe spotkanie koleżeńskie.